צמיחה דמוגרפית

נווה אור קולטת משפחות וזוגות לחברות בעצמאות כלכלית.

לאחר 3 שנים קיימת אפשרות לרכישת מנייה וקבלה לחברות מלאה בקיבוץ.

בניית הבית תתבצע על חשבון המשפחה/הזוג באמצעות חברת ‘’בית בקיבוץ’’ ונווה אור.

כלל הבתים יבנו במגרשים בתוך שטח הקיבוץ בסגנון כפרי /קיבוצי.

נווה אור עוסקת במרץ בתהליך של צמיחה דמוגרפית.

אנחנו מחפשים משפחות וזוגות צעירים, קבוצות של חברים שרוצים לחיות יחד,

באיכות חיים גבוהה, עם תחושת חופש ומרחבים.

אנחנו מחפשים משפחות שתהיינה שותפות מלאות לפיתוח המקום ותיקחנה

חלק בתרבות הכל כך מיוחדת של נווה אור.

לנו ברור היום יותר מתמיד ש...טוב לגור בנווה אור! אנחנו מציעים לכם, לבוא לחיות

אתנו ולהיות חלק מקהילה אמיתית ומיוחדת.


   
עקרונות בניית בתי האגודה 

• בניה צמודת קרקע, על מגרש של כ- 500 מ"ר.
• גודל הבית – 100 מ"ר + 15 מ"ר מרפסות.
• בניה מרוכזת עפ"י תוכנית מאושרת וללא שינויים.
• ניתן לרכוש את הבית בעלות של 650,000 ₪ + מע"מ. **
• הסכומים צמודים למדד הבניה ולא כוללים עלות חיבור חשמל
והיטלי מדינה נוספים אם יוטלו.
• תשלום למינהל: כ 70,000 ₪ (היום).
• דמי קליטה לקיבוץ: 30,000 .₪
• לאחר הרכישה ניתן להרחיב את הבית.
** העלות מבוססת על אומדן, מחירים סופיים בחתימה. 
קיימים דגמים נוספים בעלויות אחרות

מסלול הצטרפות הסכמים/חוזים

• בתהליך ההצטרפות לקיבוץ, קליטה לחברות ובניית הבית מעורבים גורמים שונים.
• במטרה לבצע קליטה ‘’שקופה’’ מולכם הנקלטים קיימים מספר
הסכמים/חוזים מול גורמים שונים עליהם תצטרכו לחתום טרם הקבלה לחברות:

הסכם קבלה לחברות משפחה מול נווה אור
קרקע חכירה חכירה מול רמ”י
משכנתא (במידת הצורך) משפחה  - מול גורם פיננסי
תכנון “שיח אדריכלים” משפחה מול “שיח אדריכלים”
ניהול בנייה משפחה מול ‘’בית בקיבוץ’’
בניה משפחה מול נווה אור (רק בבתי אגודה)

 

   עקרונות קליטה בעצמאות כלכלית

* חבר יתקבל לחברות באמצעות הצבעה בקלפי.
* לחבר בעצמאות כלכלית יש את הזכות לבחור
  ולהיבחר למוסדות הקהילה.
* החבר יהיה אחראי לפרנסתו, צבירת פנסיה ותנאים
  סוציאליים - לו ולמשפחתו.
* מיסים והוצאות שוטפות ישולמו בהוראת קבע או
  בצ’ק להנהלת חשבונות.תהליך הקליטה בנווה אור

משפחה פונה או מופנית ליישוב
דרך מרכז מידע או אינטרנט
(טלפון, דוא"ל וכד')

ראיון ראשון + סיור ביישוב +
הצגת היישוב במפורט ע”י צוות הצמיחה

הפניית המשפחה לאבחון
אישיותי וכלכלי + עדכון המשפחה
על המשך תהליך

הזמנת המשפחה לסוף שבוע
בקיבוץ + הזמנת המשפחה
לאירועי תרבות או חג בקיבוץ

פרסום פרטים אישיים על
המשפחה וילדיה לציבור +
המלצת צוות צמ”ד להנהלה
לקבלה לחברות.

הזמנת המשפחה לפגישה עם
ועדת קבלה + המלצת הוועדה
על קבלה לחברות

קיום שיחה פתוחה על המשפחה
במזכירות, חתימה על הסכמי
חברות, הסכמי בניה, קבלה
לחברות בקלפי