על הקיבוץ

על הקיבוץ שלנו

נווה אור הוקמה ב- 1949- ע”י קבוצת עולים מעיראק, הם שנתנו למקום את השם נווה אור ע”ש אור כשדים, מקום הולדתו של אברהם אבינו בבבל, שהייתה ברבות הימים לעירק.
מסיבות שונות הגרעין הבבלי עזב את המקום, ב 1954- עלה להתיישבות גרעין “יפתח” , גרעין של הנוער העובד והלומד, והיישוב הוקם מחדש.
מאז הגיעו למקום גרעינים הן מהנוער העובד והן גרעיני בנים מהתנועה הקיבוצית, ‘’חברי הגרעינים’’ לדורותיהם הם רוב החברים בקיבוץ.

רקע כללי

נווה אור בת – 68
נווה אור מונה כ-400 תושבים
בנווה אור 120 חברים ותיקים, ו-80 חברים בעצמאות כלכלית.
נווה אור – הגיל הממוצע 50 ! (אנחנו צעירים)
נווה אור – קהילה תוססת עם עבר מפואר, תרבות עשירה ושאיפה לצמיחה וגדילה.
נווה אור קהילה מגוונת, פתוחה, חמה ויציבה. קהילה תומכת גמישה וחברותית.

חזון קהילת נווה-אור

נווה אור קהילה דמוקרטית, חילונית בעלת זהות יהודית, ציונית, הדוגלת
בכבוד הדדי, סבלנות וסובלנות ודגש על שירות המדינה כחובה אישית ואזרחית.
נווה אור קהילה בעלת נכסים משותפים המקיימת ערבות הדדית בין חבריה.
נווה אור קהילה בעלת מערכת חינוך איכותית מלידה ועד י”ב.
נווה אור קהילה חקלאית כפרית המטפחת את איכות הסביבה.
נווה אור קהילה הפועלת לרווחת חבריה ומקיימת רשת ביטחון כלכלית לחבריה הותיקים.
נווה אור קהילה פתוחה, קולטת וצומחת.

נווה-אור הבריכה