מדיניות ופרטיות

מדיניות ושמירה על הפרטיות באתר של קיבוץ נווה-אור
האתר משמש ככלי למידע כללי על היישוב

כללי
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

הוראות המדיניות ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין הגולש לבין האתר.

היישוב רשאי בכל עת, על פי שיקול דעת בלעדי, לעדכן תקנון זה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

היישוב עושה כמיטב יכולתו להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי השירותים לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והיישוב לא ישא באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

התמונות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר.

המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי הארגון הוא המועד הקובע לכל דבר.

שימוש במידע הנאסף באתר:

היישוטב לא מנתר או אוסף אף פרט של הגולשים באתר, בכל מקרה ומצב.

שונות ו"עוגיות":

במידה ויתכן שימוש ב"עוגיות" – האתר עושה זאת לצורך תפעול טכני בלבד, ולא לצורך מעקב.

על התחום: שרית סלע

תאריך: 30.12.2022

ידיים עם מקלדת